1

Aan welke wettelijke voorwaarden moet mijn camerasysteem voldoen?

Aan welke wettelijke voorwaarden moet mijn camerasysteem voldoen?

  • De bewakingscamera's moeten enkel bij de politieoverheden worden aangegeven (via www.aangiftecamera.be), en niet meer bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit). Deze aangifte moet worden bijgehouden en moet elk jaar gevalideerd worden.

  • De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens moet
    een register van de beeldverwerkingsactiviteiten met de door een koninklijk besluit (KB van 8 mei 2018) bepaalde informatie bijhouden. Hij moet dit register op verzoek ter beschikking stellen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten.

Voor verdere info omtrent de wetgeving kunt u terecht op onze klanten login.

Bekijk ook deze andere vragen binnen de categorie 'Algemene vragen camerabewaking'

Kon je het antwoord op je vraag in onze lijst niet terugvinden?

Contacteer ons met je vraag